Table Stars

Table Stars is een leuk lesprogramma voor kinderen van 6 - 12 jaar, de basisschoolleeftijd. Op een leuke en uitdagende wijze komen kinderen in aanraking met de tafeltennissport. Door de gevarieerde oefenstof en spelelementen krijgen kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden aangereikt die ertoe leiden dat de oog-hand-coordinatie verbeterd wordt, het vermogen om te kunnen concentreren toeneemt en de fijne motoriek gestimuleerd wordt op deze jonge leeftijd. Het lesprogramma is zo opgezet dat deze zowel met als zonder tafeltennistafel uitgevoerd kan worden. Daarmee is Table Stars uitermate geschikt om als vervanging van de gymles aan te bieden op de basisschool.

Table Stars is een leerlijn die bestaat uit diverse onderdelen. Voor elk onderdeel is er een instapmoment. Soms staan de onderdelen op zichzelf, soms zijn ze opvolgend. De opvolgende onderdelen zijn:

 • Table Stars @school

  Bij voorkeur 4 lessen tijdens de gymles gegeven door een vakleerkracht, een combinatiefunctionaris of een tafeltennistrainer.

  Doel: kennismaking met een racketsport in dit geval tafeltennis.

  Afsluiting met een diploma voor de kinderen.

   
 • Table Stars @theclub

  Bij voorkeur 4 verdiepende lessen op de tafeltennisvereniging aansluitend op de kennismaking tijdens de gymles.

  Doel: vervolgoefeningen op de tafeltennisvereniging: kennismaken met tafeltennis op een club.

  Afsluiting met een diploma voor de kinderen.

Meer informatie over het programma Table Stars is te verkrijgen bij Sven Groot groot@tafeltennis.nl of te lezen op https://www.nttb.nl/table-stars/table-stars​ .